GAMLA  SLÄKTSTENEN


     

Släkten samlad utanför Viareds Församlingshem 1943.
  Redan Frans A Hall förde fram tanken på att ordna ett släktmöte, men det var först efter hans död som tanken realiserades. Det var hans bror Gustav Gabrielsson som tog initiativet till det första släktmötet den 27 juni 1943.
Cirka 500 personer kom på mötet och här beslutades bl.a. att en kommitté om 7 personer skulle förbereda nästa släktmöte samt att en minnessten skulle resas som minne över släkten.
     

Avtäckning av Ryssnässläktens minnessten 1946.
  Det andra släktmötet hölls den 30 juni 1946 och samlade över 700 personer. På detta möte avtäcktes den minnessten man beslutade om på släktmötet 1943.
     


Minnesstenen på fädernegårdens mark i Ryssnäs.

  På Ryssnässläktens minnessten finns numera datumen för de släktmöten som hållits, 27 juni 1943, 30 juni 1946, 19 juni 1949, 20 juni 1954, 12 juni 1960, 17 juni 1973, 26 juni 1983, 19 juni 1988, den 20 juni 1993 och den 14 juni 1998 ingraverade i stenen.

Datumen från de senaste släktmötena, den 15 juni 2003 och 15 juni 2008, finns ingraverade på en sten bredvid.
     
  Åter