NYA  SLÄKTSTENEN


     

Platsen för fädernefastigheten i Ryssnäs.
  Det var kommittén för Ryssnässläkten som beslutade att, inför 50-årsjubileét för första släktmötet, resa en andra minnessten över släkten. Denna sten placerades på exakt den plats, som efterforskningar visar att, Nils i Ryssnäs bostadshus var beläget.
     

Hårt arbete med den nya minnesstenen.
  Det var ett hårt arbete, av idoga släktmedlemmar, som gjorde att den nya minnesstenen kom på plats inför jubileumsmötet 1993.
På bilden kontrollerar Gunnar Henriksson att minnesstenen hamnar på rätt plats.
         
 
Nya minnesstenens invigning 1993.
  På Ryssnässläktens jubileumsmöte, 50 år från första släktmötet, den 20 juni 1993 invigdes den nya minnesstenen i Ryssnäs.
Från vänster på bilden: Lennart Gabre, Sture Magnusson och Karl-Josef Gabre.
 
     

Nya minnesstenen i Ryssnäs.
   
     
  Åter