,  

Ryssnässläkten är en svensk bondesläkt som finns dokumenterad från tidigt 1600-tal. Släkten har sitt ursprung i Ryssnäs och har idag ca. 23 000 medlemmar varav 16 000 är i livet. Större delen av släkten finne fortfarande bosatt i och i närheten av Borås men delar finns även utspridda över resten av Sverige och hela världen, då inte minst Amerika.
De bördiga åkermarkerna i Ryssnäs och Viared har till stora delar brukats av Ryssnässläktens medlemmar ända fram till förstörelsen.

Vill du veta mer om Ryssnässläkten kan du vända dig till någon av oss i släktkommittén.
 

 

Startsida Släktkommittén Gamla stenen Nya stenen Beställ Släktböcker E-post

Sidan uppdaterad 2015-09-03 av Rune Folkesson