Swedish version
Best solution
800 x 600
English version
Viared
byn som brändes
Viared
the village which was burned
Viareds museum Museum of Viared
Viareds
Natur & Hembygdsförening
Nature & Local
history society of Viared
Ryssnässläkten Family of Ryssnäs
  Företag i Viared   Company in Viared  
Sponsorer Sponsors

Sidan uppdaterad 2015-09-03 av Rune Folkesson

...............................................................................................................................................................................................................................................................
VIARED, den våldtagna byn. 500 människor tvångsförflyttas, 87 boningshus, 63 ladugårdar och 75 uthus bränns skoningslöst ner till grunden.......................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Sture Magnusson, eldsjälen bakom Viareds Museum i Viared.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
Rune Folkessons hemsida om Viared, den våldtagna byn..........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................